Zarząd Lokali Miejskich Łódź

Zamiana lokali

ZAMIANA LOKALU Z KONTRAHENTEM, KTÓRY UREGULUJE POWSTAŁĄ NALEŻNOŚĆ CZYNSZOWĄ

Przeprowadzenie dobrowolnej zamiany wzajemnej pozwoli osobom zadłużonym na:

  1. pozbycie się długów związanych z zaległościami czynszowymi (dług nie jest umarzany nawet w momencie wykonania eksmisji i może być dochodzony przez wynajmującego w drodze postępowania komorniczego);
  2. uzyskanie mieszkania z umową na czas nieoznaczony, a nie lokalu socjalnego;
  3. uniknięcie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, prowadzącego do eksmisji;
  4. dostosowanie wielkości i standardu lokalu oraz wysokości opłat za jego używanie do potrzeb mieszkaniowych oraz możliwości finansowych najemcy;
  5. możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy przez najemców zajmujących dotychczas zbyt duże lokale;
  6. możliwość zamieszkania w budynku, w którym prowadzona lub przewidziana jest sprzedaż lokali, w przypadku chęci wykupu mieszkania.

Zgłoszenie lokalu do zamiany wzajemnej następuje poprzez wypełnienie druku oferty, który można pobrać na stronie internetowej https://zlm.lodz.pl/dla-najemcy/pliki-do-pobrania/ lub w Wydziale Lokali Mieszkalnych Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi, Al. Kościuszki 47.

Złożona oferta ważna jest przez jeden rok od daty jej wpływu.