Zarząd Lokali Miejskich Łódź

Pomoc społeczna

KORZYSTANIE Z POMOCY SPOŁECZNEJ

INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi opiera się o realizację działań w terenie przez Wydziały Pracy Środowiskowej:

I Wydział Pracy Środowiskowej

z siedzibą przy ul. Tybury 16

– obejmuje dotychczasowy rejon Bałut i część Polesia

II Wydział Pracy Środowiskowej

z siedzibą przy ul. Grota Roweckiego 30

– obejmuje Widzew i Śródmieście

III Wydział Pracy Środowiskowej

z siedzibą przy ul. Będzińskiej 5

– obejmuje Górną i część Polesia

W niezmienionych miejscach pozostaną punkty pracy socjalnej:

I Wydział Pracy Środowiskowej, Łódź, ul. Tybury 16, tel. 42 640-70-07:

PPS Łódź, ul. Limanowskiego 194/196 (tel. 42 640-71-61, 42 640-70-24)

PPS Łódź, ul. Tokarzewskiego 53 (tel. 42 654-28-70, 42 656-35-07)

PPS Łódź, ul. Marysińska 36 (tel. 42 640-63-07, 42 640-63-37, 42 640-60-29, 42 640-62-05)

PPS Łódź, ul. Motylowa 4 (tel. 42 659-25-00)

PPS Łódź, ul. Rybna 18 (tel. 42 640-63-07)

PPS Łódź, ul. Perla 2 (tel. 42 633-50-60)

PPS Łódź, ul. Sprinterów 11 (tel. 42 688-98-78)

PPS Łódź, ul. Kasprzaka 27 (tel. 42 640-71-76)

PPS Łódź, ul. Karolewska 70/76 (tel.42 686-66-56)

PPS Łódź, ul. Garnizonowa 38 (tel. 42 611-19-47)

– punkt przeniesiony na PPS Łódź, ul. Perla 2 (tel. 42 633-50-60)

II Wydział Pracy Środowiskowej, Łódź, ul. Gen. St. Grota Roweckiego 30, tel. 42 677-15-50

PPS Łódź, ul. Elsnera 12 (tel.42 677-15-58)

PPS Łódź, ul. Zbocze 2a (tel.42 679-29-26)

PPS Łódź, al. Piłsudskiego 67 (tel. 42 674 48 45)

PPS Łódź, ul. Tramwajowa 21 (tel.42 678-17-59, 42 678-17-79)

PPS Łódź, ul. 10-go Lutego 7/9 (tel.42 630-15-59)

PPS Łódź, ul. Piotrkowska 61 (tel.42 630-12-51, 42 630-12-52)

III Wydział Pracy Środowiskowej, Łódź, ul. Będzińska 5, tel. 42 684-44-81

PPS Łódź, ul. Dąbrowskiego 33 (tel. 42 647 02 22)

PPS Łódź, ul. Senatorska 4 (tel. 42 683 37 55)

PPS Łódź, ul. Paderewskiego 47 ( tel. 42 682 04 72)

PPS Łódź, ul. Paderewskiego 47 (dawniej na Będzińskiej) (tel. 42 683 48 58 42 683 48 59, 42 683 48 60, 42 683 48 61, 42 683 48 62, 42 683 48 63)

PPS Łódź, ul. Rzgowska 170 (tel.42 645 93 70)

PPS Łódź, ul. Wróblewskiego 18 VI piętro (tel. 42 637 03 81, 42 – 637 07 20)

– punkt przeniesiony na ul. KILIŃSKIEGO 102/102a

PPS Łódź, ul. Wróblewskiego 18 IV piętro (tel. 42 – 637 77 43)

– punkt przeniesiony na ul. KILIŃSKIEGO 102/102a.