Zarząd Lokali Miejskich Łódź

Wsparcie

PROGRAMY OSŁONOWE DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI MIESZKALNYCH

wskazane w Uchwale Nr XL/1224/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2021–2025