Zarząd Lokali Miejskich Łódź

Internetowa Obsługa Kontrahenta

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 01-06-2019 roku uruchomiony został serwis Internetowej Obsługi Kontrahenta (IOK), umożliwiający bieżący dostęp do informacji o lokalu.

Warunkiem utworzenia i udostępnienia kontrahentowi konta w IOK jest:
 • posiadanie tytułu prawnego do lokalu
 • wypełnienie formularza rejestracyjnego
 • wydrukowanie otrzymanego na adres e-mail wniosku podpisanie go oraz złożenie go w sekretariacie Rejonu Obsługi Najemców lub u Administratora nieruchomości (z okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość).
 • zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu
 • posiadanie adresu e-mail

Korzystanie z IOK jest bezpłatne.

Użytkownik może korzystać z następujących funkcji IOK:
 • strona główna – sprawdzenie aktualnego stanu zobowiązań z tytułu wnoszonych opłat, prezentowanego jako kwota „do wpłaty” lub „nadpłata”
 • finanse – samodzielne przeanalizowanie zapisów udostępnionej kartoteki finansowej
 • lokale – przegląd szczegółowych informacje o lokalu
 • liczniki – zgłaszanie aktualnych odczytów wodomierzy
 • ogłoszenia – aktualne komunikaty dla kontrahentów
 • korespondencja – przeglądanie korespondencji emitowanej do Państwa przez ZLM
 • dane kontaktowe – możliwość edycji oraz korekty danych kontaktowych

O kolejnych funkcjonalnościach uruchamianych w ramach IOK (np. zgłaszanie awarii) użytkownicy aplikacji będą informowani w zakładce (ogłoszenia zarządcy).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do korzystania z serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta (IOK).

Procedura aktywacji konta dostępu do Internetowej Obsługi Kontrahenta Zarządu Lokali Miejskich.

1. Kontrahent Zarządu Lokali Miejskich wypełnia formularz o aktywację konta IOK.

2. W chwili wysłania formularza na adres e-mail Kontrahenta podany w formularzu zostaje przesłany wniosek o aktywację konta IOK w formie pliku pdf.

3. Wypełniony wniosek należy wydrukować podpisać oraz złożyć osobiście w sekretariacie Rejonu Obsługi Najemców lub u Miejskiego Administratora Nieruchomości, który obsługuje Państwa nieruchomość za okazaniem dowodu osobistego.

4. Jeżeli spełnione są wszystkie wymagania dotyczące aktywacji konta, Kontrahent otrzymuje w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku w RON na adres e-mail (wpisany w formularzu rejestracyjnym) informację o aktywacji konta z hasłem dostępu i identyfikatorem.

5. Po zalogowaniu się do serwisu IOK Kontrahent zobowiązany jest do akceptacji regulaminu IOK oraz zmiany hasła pierwotnego, nadanego przez Zarząd Lokali Miejskich, na własne. Hasło musi mieć długość 8 – 15 znaków, zawierać małe i duże litery oraz cyfry.

6. Otrzymany dokument e-mail z identyfikatorem i hasłem pierwotnym należy zachować. Będzie on wykorzystany w przypadku zgubienia/zapomnienia hasła użytkownika bądź w przypadku blokady konta Internetowej Obsługi Kontrahenta.

Przejdź do formularza aktywacji konta IOK

Rejon Obsługi Najemców który obsługuje Państw nieruchomość można sprawdzić w zakładce „Administrator” po uprzednim wpisaniu adresu nieruchomości oraz kliknięciu „pokaż”.

Jeśli nie posiadają Państwo możliwości wydruku wniosku o aktywację konta IOK prosimy o zapisanie pliku na dysku komputera oraz przesłanie go na adres e-mail Rejonu Obsługi Najemców, który wydrukuje formularz podczas Państwa wizyty w RON.