Zarząd Lokali Miejskich Łódź

Miejski Administrator Nieruchomości

Karta nieruchomości

We wspólnotach mieszkaniowych lokalami pozostającymi własnością Gminy zarządza:

Zarząd Lokali Miejskich
Al. Tadeusza Kościuszki 47, 90-514 Łódź

tel. sekretariat: (42) 628 70 00
faks: (42) 633 96 07
www: www.zlm.lodz.pl
e-mail: zlm@zlm.lodz.pl