Zarząd Lokali Miejskich Łódź

Zasady udzielania pomocy mieszkaniowej przez Miasto Łódź

Informacja dotycząca konieczności aktualizacji wniosków

Zarząd Lokali Miejskich przypomina, żeby zaktualizować dane we wnioskach w tej sprawie. Dotyczy to osób, które nie znalazły się do tej pory na listach z przyznanym lokalem i tych, którzy zostali z nich wcześniej skreśleni. Wnioski trzeba zaktualizować do 31.10.2023. 

Obowiązek aktualizowania danych we wnioskach zawarty jest w uchwale Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. Zgodnie z uchwałą ZLM nie musi wzywać bezpośrednio do ich aktualizacji, jest to obowiązek osób ubiegających się o mieszkanie komunalne.