Zarząd Lokali Miejskich Łódź

Artykuł

Wymiana wodomierzy, które utraciły ważność cech legalizacyjnych

Szanowni Państwo! Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi przystępuje do wymiany wodomierzy, które utraciły ważność cech legalizacyjnych w lokalach gminnych na terenie Miasta Łodzi, jakimi administruje.

Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi przystępuje do wymiany wodomierzy, które utraciły ważność cech legalizacyjnych w lokalach gminnych na terenie Miasta Łodzi, jakimi administruje.
W pierwszej kolejności wymiana nastąpi w nieruchomościach na osiedlu Janów i Olechów. Rozpocznie się w ostatnim tygodniu maja i będzie trwać do końca czerwca 2023 r.
W związku z tym w dniu 8 maja 2023 r. we wszystkich skrzynkach pocztowych nieruchomości gminnych na osiedlu Janów i Olechów znajdą się komunikaty zawierające informacje, w jakim terminie będą wykonywane prace w poszczególnych budynkach.
W pozostałych lokalach gminnych administrowanych przez ZLM wymiana wodomierzy, które utraciły ważność legalizacji, nastąpi w drugiej połowie czerwca 2023 r.