Zarząd Lokali Miejskich Łódź

Artykuł

Lokale Mieszkalne dla Absolwentów i Studentów ostatniego roku łódzkich uczelni

W dniach

od 08.08.2022 roku do 20.10.2022 roku

Zarząd Lokali Miejskich przyjmować będzie wnioski o oddanie w najem lub zamianę lokali mieszkalnych z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, usytuowanych w budynkach wyremontowanych w ramach programu „Miasto Kamienic”.

Uprawnionymi do złożenia wniosku są:

  • studenci ostatniego roku uczelni w Łodzi oraz absolwenci uczelni
    w Łodzi rekomendowani przez rektora uczelni, lub osobę przez niego upoważnioną, którzy w dacie złożenia wniosku nie ukończyli 30 roku życia,
  • studenci i absolwenci łódzkich uczelni, którzy chcą zamienić dotychczas zajmowany lokal mieszkalny, wynajmowany na czas trwania stosunku pracy na inny lokal, którego najem jest związany ze stosunkiem pracy,

którzy zamieszkują i pracują na terenie Miasta Łodzi.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

https://zlm.lodz.pl/dla-najemcy/lokale-mieszkalne/lokale-mieszkalne-dla-absolwentow-i-studentow-ostatniego-roku-lodzkich-uczelni/