Dla Mieszkańców / Pliki do pobraniu

 
Szanowni Państwo,

dział pliki do pobrania gromadzi najważniejsze wzory dokumentów używanych przez Państwa w korespondencji z ZLM.

 
Dodatek mieszkaniowy:
- Deklaracja o wysokości dochodów.
-

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 
Obniżka czynszu z tytułu niskich dochodów:
- Wniosek o korzystanie z możliwości obniżki czynszu z tytułu niskich dochodów.
-

Deklaracja o wysokości dochodów

 
Odpracowanie zaległości:
-

Wniosek o umożliwienie spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego

 
Wykup lokali:
- Wniosek o Wykup Lokalu
- Oświadczenie - inny tytuł prawny do lokalu
- Oświadczenie - stan techniczny
- Zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej
- Zasady sprzedaży nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi w trybie bezprzetargowym
- Szczegółowe informacje >>>
 
Lokale użytkowe do wynajęcia:
- Wniosek o wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.
- Wniosek o wynajęcie garażu w trybie bezprzetargowym.
Wniosek o wystawienie lokalu do przetargu w ruchu.
 
Pomieszczenia gospodarcze:
- Wniosek o wynajęcie pomieszczenia gospodarczego.
 
Zamiany mieszkań:
- Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego (z deklaracją spłaty zadłużenia lub bez deklaracji spłaty zadłużenia).
- Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego na inny wolny lokal z zasobu Miasta Łodzi.
Oferta do bazy zamian lokali mieszkalnych.
Zaświadczenie o wysokości dochodu.
Wniosków o przyznanie lokalu mieszkalnego:
- Wniosek o oddanie w najem lokalu mieszkalnego stanowiącego zasób mieszkaniowy Łodzi.
- Wniosek o oddanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Łodzi (dla osób zamieszkujących w innym zasobie)
- Wniosek o przyznanie lokalu socjalnego.
- Wniosek o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego.