O nas / Informacje ogólne
 

Zarząd Lokali Miejskich jest jednostką budżetową Gminy.

 

Przedmiotem działania jest gospodarowanie powierzonym zasobem komunalnym Miasta Łodzi i Skarbu Państwa, obejmującym zasób mieszkaniowy, lokale użytkowe, garaże, urządzenia komunalne i nieruchomości gruntowe.

 

Zarząd  Lokali   Miejskich    powstał  na  mocy  Uchwały    Rady   Miejskiej   w  Łodzi Nr XXIII/561/16 z dnia 20 stycznia 2016 i objął w administrowanie cały zasób lokalowy objęty granicami administracyjnymi Miasta Łodzi.

 

Posiadamy      wysoko     wyspecjalizowaną i profesjonalnie przygotowaną kadrę pracowniczą.

 

Pracownicy posiadają wszelkie kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe wymagane do wykonywania obsługi nieruchomości, w tym licencje zarządcy nieruchomości nadane przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz uprawnienia budowlane.

 
 

Siedziba Administracji

Zarząd Lokali Miejskich
Adres:
Al. Tadeusza Kościuszki 47
90-514 Łódź
Telefon do Kancelarii ZLM:
(42) 628 70 00
(42) 628 70 09
(42) 628 70 10
Fax:
(42) 633 96 07
Adres Elektronicznej
Skrzynki  Podawczej
ZLM na platformie  ePUAP:
/zlm/SkrytkaESP
E-mail:
zlm@zlm.lodz.pl
NIP: 7252122232
Regon: 363752546
 
- Sprawdź kto jest Twoim administratorem
- Zgłoś awarię lub inny problem
- Dodatek mieszkaniowy
- Wykup lokal  z bonifikatą
- Zamiany lokali
- Formularze do pobrania