ZMIANY W FUNKCJONOWANIU

ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH
OD DNIA 22.04.2020 r.
 

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, na podstawie § 13 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 697), Zarząd Lokali Miejskich z dniem 22 kwietnia 2020 r. do odwołania, wprowadził następujące zmiany w wykonywaniu zadań związanych z obsługą interesantów:

1. Bezpośrednia obsługa interesantów podlega do odwołania ograniczeniu wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

2. Bezpośrednia obsługa mieszkańców odbywa się po uprzednim umówieniu drogą telefoniczną terminu spotkania w siedzibach ZLM; tj. Rejonach Obsługi Najemców właściwych dla miejsca zamieszkania interesanta lub przy al. T. Kościuszki 47.

 

zobacz szczegóły >>

 

p.o. DYREKTORA
ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH

Marcin Pawlak

 

Informacja  dla  osób  ubiegających się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu i najmu socjalnego lokalu - więcej >>

 

Administratorem danych osobowych osób korzystających z lokalu i innych kontrahentów jest Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi Al. Kościuszki 47. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji wykonywania zawieranych umów pomiędzy stronami przez okres niezbędny do wykonania obowiązków ustawowych. Każda osoba, której przetwarzane dane dotyczą ma prawo dostępu i poprawiania swoich danych. Podanie danych wynika z zapisów Art. 6 RODO lit b),c) i lit e).

więcej >>