Zmiana godzin pracy ZLM 
Korespondencja e-mail

Zarząd Lokali Miejskich informuje, iż korespondencja e-mailowa wpływająca za pośrednictwem poczty elektronicznej traktowana jest tak samo jak pisma złożone w kancelarii ZLM lub nadesłane pocztą.