Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. (42) 638-49-49
e-mail: oczk@uml.lodz.pl
Wspólny numer ratunkowy tel. 112
Pogotowie Ratunkowe tel.  999
Straż Pożarna tel.  998
Policja tel.  997
Straż Miejska tel.  986
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne Łódź tel.  994
Pogotowie Gazowe tel.  992
Pogotowie Ciepłownicze Łódź tel.  993
tel. (42) 675 45 10
Pogotowie Energetyczne Łódź tel.  991
tel. (42) 675 10 00
Pogotowie dźwigowe Dzwig Service tel. 19282
Zarząd Dróg i Transportu tel. (42) 6384911