Przetargi organizowane przez -  ZLMRodzaj postępowania:
Rodzaj zamówienia:
Sortuj po:
strona [2]
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   634898-N-2019
Data ogłoszenia:   2019-12-11
Termin składania ofert:   2019-12-30
Skrócony opis:   DZP.26.1.381.2019 Wykonanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 2 części
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-12-11 09:35:57   szczegóły
    Informacja z otwarcia ofert - 2019-12-30 12:39:23  

zobacz

    Zawiadomienie o wyborze - 2020-01-08 09:22:39  

zobacz

    Zawiadomienie o powtórzeniu czynności - 2020-01-09 09:34:55  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   634011-N-2019
Data ogłoszenia:   2019-12-09
Termin składania ofert:   2019-12-17
Skrócony opis:   świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących siedziby Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi w 2020 r. w podziale na 5 części.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie o zamóweniu.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-12-09 14:03:05   szczegóły
    protokół z otwarcia ofert DZP.26.1.372.2019 - 2019-12-17 13:27:02  

zobacz

    zawiadomienie o wyborze część 1, 2, 3 i 5 - 2019-12-31 11:08:47  

zobacz

    zawiadomienie o wyborze część 4 - 2020-01-03 15:29:36  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   629590-N-2019
Data ogłoszenia:   2019-11-28
Termin składania ofert:   2019-12-06
Skrócony opis:   DZP.26.1.356.2019 Świadczenie usług należytego utrzymania stanu sanitarno – porządkowego nieruchomości wraz z terenami przynależnymi na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w 2020r.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie o zamówieniu 629590-N-2019.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-11-28 15:22:02   szczegóły
    Informacja z otwarcia ofert - 2019-12-06 10:17:19  

zobacz

    Zawiadomienie o wyborze - 2019-12-12 12:46:35  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   628907-N-2019
Data ogłoszenia:   2019-11-27
Termin składania ofert:   2019-12-12
Skrócony opis:   DZP.26.1.352.2019 roboty ogólnobudowlane, naprawy główne, naprawy bieżące, konserwacje, usuwanie awarii, usuwanie skutków zimy oraz inne roboty nie wymienione w cenniku robót związane z przedmiotem zamówienia w nieruchomościach stanowiących zasoby Zarządu Lokali Miejskich w obszarze RON-ów nr 8, 9, 10 i hali targowej przy ul. Małej 2
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-11-27 15:39:08   szczegóły
    Informacja z otwarcia ofert DZP.26.1.352.2019 - 2019-12-12 11:53:28  

zobacz

    sprostowanie do informacji z otwarcia ofert - 2019-12-12 13:56:51  

zobacz

    wybór oferty - 2019-12-18 13:13:44  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   627222-N-2019
Data ogłoszenia:   2019-11-25
Termin składania ofert:   2019-12-10
Skrócony opis:   DZP.26.1.344.2019 roboty ogólnobudowlane, naprawy główne, naprawy bieżące, konserwacje, usuwanie awarii, usuwanie skutków zimy oraz inne roboty nie wymienione w cenniku robót związane z przedmiotem zamówienia w nieruchomościach stanowiących zasoby Zarządu Lokali Miejskich w obszarze RON-ów nr 4, 5, 6, 7.
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-11-25 12:28:52   szczegóły
    informacja z otwarcia ofert - 2019-12-10 11:40:29  

zobacz

    wybór oferty - 2019-12-13 14:25:49  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   2019/S 211-516950
Data ogłoszenia:   2019-10-31
Termin składania ofert:   2019-11-14
Skrócony opis:   DZP.26.1.278.2019 „Świadczenie usług należytego utrzymania stanu sanitarno – porządkowego nieruchomości wraz z terenami przynależnymi na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w 2020r.”
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 2019-OJS211-516950-pl.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-10-31 13:05:27   szczegóły
    Klucz publiczny - 2019-11-06 15:22:23  

zobacz

    Indentyfikator postępowania - 2019-11-06 15:23:10  

zobacz

    Informacja z otwarcia ofert - 2019-11-14 12:50:53  

zobacz

    Zawiadomienie o unieważnieniu cz 15 - 2019-11-22 09:13:57  

zobacz

    Zawiadomienie o unieważnieniu cz 1 - 2019-11-28 14:18:14  

zobacz

    Zawiadomienie o wyborze w cz. 2-14 - 2019-12-05 12:08:56  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   614251-N-2019
Data ogłoszenia:   2019-10-24
Termin składania ofert:   2019-11-08
Skrócony opis:   DZP.26.1.309.2019 Roboty budowlano-instalacyjne, naprawy główne, naprawy bieżące, konserwacje, usuwanie awarii w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz inne roboty nie wymienione w cenniku robót związane z przedmiotem zamówienia. Realizacja robót będzie odbywała się w budynkach i lokalach, węzłach cieplnych, kotłowniach lokalnych i hydroforniach oraz na terenie nieruchomości stanowiących zasoby Zarządu Lokali Miejskich
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie o zamówieniu.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-10-24 12:55:50   szczegóły
    Odpowiedź na pytanie do SIWZ - 2019-10-29 11:46:00  

zobacz

    Informacja z otwarcia ofert - 2019-11-08 11:22:04  

zobacz

    Zawiadomienie o wyborze - 2019-11-22 08:54:18  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.310.2019
Data ogłoszenia:   2019-10-23
Termin składania ofert:   2019-11-07
Skrócony opis:   roboty elektryczne: naprawy główne, naprawy bieżące, konserwacje, usuwanie awarii oraz inne roboty nie wymienione w cenniku robót związane z przedmiotem zamówienia w nieruchomościach stanowiących zasoby Zarządu Lokali Miejskich
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE O ZAM..docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-10-23 16:04:23   szczegóły
    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - DZP.26.1.310.2019 - 2019-11-07 11:40:29  

zobacz

    WYNIKI POSTĘPOWANIA - DZP.26.1.310.2019 - 2019-11-20 14:31:47  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   613310-N-2019
Data ogłoszenia:   2019-10-22
Termin składania ofert:   2019-11-06
Skrócony opis:   DZP.26.1.308.2019 : roboty ogólnobudowlane, naprawy główne, naprawy bieżące, konserwacje, usuwanie awarii oraz usuwanie skutków zimy oraz inne roboty nie wymienione w cenniku robót związane z przedmiotem zamówienia w nieruchomościach stanowiących zasoby Zarządu Lokali Miejskich
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-10-22 15:31:33   szczegóły
    zawiadomienie o odwołaniu - 2019-10-29 13:04:17  

zobacz

    treść odwołania - 2019-10-29 13:04:52  

zobacz

    modyfikacja SIWZ - 2019-10-31 13:13:13  

zobacz

    zmiana ogłoszenia - 2019-10-31 13:14:02  

zobacz

    odpowiedź na pytania do SIWZ - 2019-11-04 15:43:11  

zobacz

    modyfikacja SIWZ 2 - 2019-11-06 10:29:37  

zobacz

    zmiana ogłoszenia 2 - 2019-11-06 10:30:09  

zobacz

    odpowiedź na pytania do SIWZ 2 - 2019-11-12 15:30:45  

zobacz

    informacja z otwarcia ofert - 2019-11-15 11:30:15  

zobacz

    rozstrzygnięcie postępowania w cz. 2 i 5 - 2019-11-22 13:53:21  

zobacz

    rozstrzygnięcie postępowania w cz. 1, 3 i 4 - 2019-11-27 15:09:17  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   588285-N-2019
Data ogłoszenia:   2019-08-30
Termin składania ofert:   2019-09-16
Skrócony opis:   DZP.26.3.1.2019 Zawarcie umowy ramowej dotyczącej wykonania remontów lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie o zam 588285-N-2019.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-08-30 12:14:36   szczegóły
    Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja SIWZ - 2019-09-10 14:03:02  

zobacz

    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2019-09-10 14:03:53  

zobacz

    Załącznik do SIWZ– kosztorys nakładczy po zm - 2019-09-10 14:53:10  

zobacz

    Protokół z otwarcia ofert - 2019-09-17 15:19:15  

zobacz

    Zawiadomienie o wyborze - 2019-10-09 15:28:25  

zobacz

    Informacja z otwarcia ofert - DZP.26.1.293.2019 - 2019-10-18 15:13:30  

zobacz

    Zawiadomienie o wyborze - DZP.26.1.293.2019 - 2019-10-21 14:54:30  

zobacz

    informacja z otwarcia ofert DZP.26.1.304.2019 - 2019-10-22 14:46:38  

zobacz

    Zawiadomienie o wyb.najk. ofert DZP.26.1.304.2019 - 2019-10-24 12:01:06  

zobacz

    Protokół z otwarcia ofert DZP.26.1.320.2019 - 2019-10-28 12:53:10  

zobacz

    Zawiadomienie o wyborze DZP.26.1.320.2019 - 2019-10-30 13:28:26  

zobacz

    informacja z otwarcia ofert DZP.26.1.324.2019 - 2019-11-04 11:48:20  

zobacz

    wynik postępowania DZP.26.1.324.2019 - 2019-11-05 12:45:30  

zobacz

    protokół z otwarcia ofert DZP.26.1.333.2019 - 2019-11-12 14:08:56  

zobacz

    Zawiadomienie o wyborze - DZP.26.1.333.2019 - 2019-11-15 14:06:38  

zobacz

    Protokół z otwarcia ofert DZP.26.1.342.2019 - 2019-11-22 12:18:28  

zobacz

    Zawiadomienie o wyborze DZP.26.1.342.2019 - 2019-11-26 09:07:49  

zobacz

    Informacja z otwarcia ofert - DZP.26.1.347.2019 - 2019-11-29 10:25:25  

zobacz

    Zawiadomienie o wyborze - DZP.26.1.347.2019 - 2019-12-02 13:11:11  

zobacz

    Informacja z otwarcia ofert DZP.26.1.353.2019 - 2019-12-03 14:04:41  

zobacz

    Zawiadomienie o wyb. najk. ofert DZP.26.1.353.2019 - 2019-12-04 15:05:55  

zobacz

    informacja z otwarcia DZP.26.1.363.3029 - 2019-12-06 11:36:24  

zobacz

    Ponowny wyb. najk. oferty cz.3 - DZP.26.1.353.2019 - 2019-12-06 14:02:34  

zobacz

    wybór oferty DZP.26.1.363.2019 - 2019-12-09 11:41:32  

zobacz

    ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT DZP.26.1.378.2019 - 2019-12-10 10:35:01  

zobacz

    WYNIKI POSTĘPOWANIA - DZP.26.1.378.2019 - 2019-12-11 15:22:45  

zobacz

    Informacja z otwarcia ofert DZP.26.1.390.2019 - 2019-12-31 11:20:55  

zobacz

    Informacja z otwarcia ofert DZP.26.1.1.2020 - 2020-01-08 13:58:50  

zobacz

    WYNIKI POSTĘPOWANIA - DZP.26.1.390.2019 - 2020-01-09 09:32:35  

zobacz

    zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2020-01-09 12:52:42  

zobacz

    Informacja z otwarcia ofert DZP.26.1.3.2020 - 2020-01-13 13:38:04  

zobacz

    zawiadomienie o wyborze część 1 DZP.26.1.3.2020 - 2020-01-14 16:34:19  

zobacz

         
         
 
 

Postępowania wszczęte przez AZK do dnia 31.03.2016r.