Przetargi organizowane przez -  ZLMRodzaj postępowania:
Rodzaj zamówienia:
Sortuj po:
strona [1]
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   504039-N-2020
Data ogłoszenia:   2020-01-17
Termin składania ofert:   2020-02-03
Skrócony opis:   DZP.26.1.16.2020 Wykonanie rozbiórki budynku zlokalizowanego przy ul. Wschodniej 50
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie o zamówieniu 504039-N-2020.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2020-01-17 15:07:13   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   DZP.26.2.96.2020
Data ogłoszenia:   2020-01-17
Termin składania ofert:   2020-01-22
Skrócony opis:   Opracowanie projektu technicznego (PB+PW) w zakresie wykonania remontów dachów wraz z wymianą pokrycia prawej i lewej oficyny zabytkowego budynku mieszkalnego położonego w Łodzi przy ul. Struga 42 wraz z opracowaniem programu prac konserwatorskich przy zabytku
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2020-01-17 10:27:28   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   503021-N-2020
Data ogłoszenia:   2020-01-15
Termin składania ofert:   2020-01-30
Skrócony opis:   Przetarg nr DZP.26.1.13.2020 Na wykonanie rozbiórki budynków w podziale na 3 części.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie o zamówieniu nr 503021.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2020-01-15 13:36:12   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.12.2020
Data ogłoszenia:   2020-01-14
Termin składania ofert:   2020-01-20
Skrócony opis:   Usługi polegające na konserwacji i naprawach instalacji domofonowych i bramofonowych oraz napędów bram w obiektach Zamawiającego w Łodzi w 2020r.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2020-01-14 13:43:27   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   502166-N-2020
Data ogłoszenia:   2020-01-13
Termin składania ofert:   2020-01-21
Skrócony opis:   DZP.26.1.399.2019 - opracowanie dokumentacji technicznych i projektowych dla budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi, w podziale na 3 części.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie o zamówieniu.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2020-01-13 12:52:29   szczegóły
    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2020-01-17 15:32:28  

zobacz

    Odpowiedż na pytania wraz z modyfikacją - 2020-01-17 15:33:18  

zobacz

    Modyfikacja zał. nr 6 projektu umowy - 2020-01-17 15:34:23  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   502008-N-2020
Data ogłoszenia:   2020-01-10
Termin składania ofert:   2020-01-27
Skrócony opis:   wykonanie robót rozbiórkowych w podziale na 2 części, na terenie nieruchomości administrowanych przez ZLM w Łodzi.
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2020-01-10 15:57:57   szczegóły
    PYTANIE WYKONAWCY I ODPOWEDŹ ZAMAWIAJĄEGO - 2020-01-15 15:49:49  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   502011-N-2020
Data ogłoszenia:   2020-01-10
Termin składania ofert:   2020-01-27
Skrócony opis:   DZP.26.1.11.2019 wykonanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 2 części
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2020-01-10 15:20:46   szczegóły
    odpowiedź na pytania do SIWZ - 2020-01-17 15:19:16  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   501936-N-2020
Data ogłoszenia:   2020-01-10
Termin składania ofert:   2020-01-27
Skrócony opis:   Przetarg nr DZP.26.1.401.2019 Na wykonanie prac budowlanych polegających na dobudowie przewodów kominowych na budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Sprawiedliwej 17.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie o zamówieniu nr 501936.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2020-01-10 15:10:53   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.4.2020
Data ogłoszenia:   2020-01-09
Termin składania ofert:   2020-01-15
Skrócony opis:   Usługa utrzymania stanu sanitarno-porządkowego powierzchni wewnętrznych nieruchomości przy ul. Objazdowej 17 i Sienkiewicza 61a w Łodzi,
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2020-01-09 16:01:57   szczegóły
    modyfikacja ogłoszenia - 2020-01-14 10:09:59  

zobacz

    załacznik do motyfikacji - 2020-01-14 10:11:31  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   501176-N-2020
Data ogłoszenia:   2020-01-08
Termin składania ofert:   2020-01-16
Skrócony opis:   opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót na remonty lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Łódź, administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi w podziale na 2 części.
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE O ZAM..docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2020-01-08 15:42:12   szczegóły
    Odpowiedż na pytania wraz z modyfikacją zał. nr 7 - 2020-01-14 16:01:15  

zobacz

    Zmodyfikowany OPZ - Załącznik nr 7 - 2020-01-14 16:02:30  

zobacz

    ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT DZP.26.1.400.2019 - 2020-01-16 11:28:55  

zobacz

    WYNIKI POSTĘPOWANIA - DZP.26.1.400.2019 - CZESC 2 - 2020-01-16 16:02:32  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Dostawy
Numer ogłoszenia:   639107-N-2019
Data ogłoszenia:   2019-12-30
Termin składania ofert:   2020-01-08
Skrócony opis:   DZP.26.1.398.2019 Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne dla potrzeb Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie nr 639107.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-12-30 14:38:11   szczegóły
    informacja z otwarcia ofert - 2020-01-08 12:13:20  

zobacz

    wybór oferty - 2020-01-13 10:17:34  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   DZP.26.2.99.2019
Data ogłoszenia:   2019-12-27
Termin składania ofert:   2020-01-09
Skrócony opis:   Wykonanie ogrodzenia z bramą wjazdową, furtką i domofonem na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sanockiej 29 stanowiącej własność osób fizycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-12-27 10:54:32   szczegóły
    Informacja z otwarcia ofert DZP.26.2.99.2019 - 2020-01-14 12:55:56  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   2019/S 247-609780
Data ogłoszenia:   2019-12-23
Termin składania ofert:   2020-01-03
Skrócony opis:   DZP.26.1.383.2019 świadczenie usług transportowych dla potrzeb Zarządu Lokali Miejskich związanych z wykonywaniem opróżniania lokali wolnych wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami, opróżnianiem części wspólnych, wykonywaniem przeprowadzek z lokali mieszkalnych i użytkowych do lokali wskazanych przez zamawiającego oraz uczestnictwem w eksmisjach
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie Unia.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-12-23 13:17:55   szczegóły
    klucz publiczny - 2019-12-23 13:18:20  

zobacz

    ID postępowania - 2019-12-23 13:18:46  

zobacz

    informacja z otwarcia ofert - 2020-01-03 15:26:49  

zobacz

    wybór oferty w części 1, 3, 4, 5 - 2020-01-16 14:26:26  

zobacz

    wybór oferty w cz. 2 - 2020-01-17 11:16:01  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   638431-N-2019
Data ogłoszenia:   2019-12-23
Termin składania ofert:   2020-01-08
Skrócony opis:   DZP.26.1.394.2019 Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego wraz z przybudówką i budynku gospodarczego zlokalizowanych na nieruchomości przy ul. Pomorskiej 115b w Łodzi.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie o zamówieniu.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-12-23 12:32:19   szczegóły
    Informacja z otwarcia ofert - 2020-01-08 10:59:24  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.382.2019
Data ogłoszenia:   2019-12-19
Termin składania ofert:   2019-12-27
Skrócony opis:   Wykonanie prac budowlanych polegających na zamurowaniu otworów okiennych w budynku zlokalizowanym przy ul. Kilińskiego 136a w Łodzi.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-12-19 09:16:19   szczegóły
    Zawiadomienie o wyborze - 2020-01-08 09:31:10  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   DZP.26.2.95.2019
Data ogłoszenia:   2019-12-17
Termin składania ofert:   2020-01-09
Skrócony opis:   wymianę stolarki okiennej w lokalach nr 14 i 22 w nieruchomości przy ul. Próchnika 21 w Łodzi. Zamówienie obejmuje demontaż okien drewnianych w ilości 3 szt. w lokalu nr 14 i 3 szt. w lokalu nr 22, zakup i montaż nowych okien PCV w w/w lokalach wraz z montażem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz obróbkami murarsko-tynkarskimi
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-12-17 15:47:49   szczegóły
    wybór oferty - 2020-01-13 10:20:57  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   636870-N-2019
Data ogłoszenia:   2019-12-17
Termin składania ofert:   2019-12-27
Skrócony opis:   Przetarg nr DZP.26.1.373.2019 Na świadczenie usług w nieruchomościach Gminy, Skarbu Państwa i w halach targowych wchodzących w skład zasobu Miasta Łodzi w zakresie: przeprowadzania dwa razy w roku obowiązkowej deratyzacji prewencyjnej oraz usług dodatkowych (odrębnie zlecanych) w zakresie usług deratyzacyjnych, dezynsekcyjnych, dezynfekcyjnych, dezodoryzacyjnych oraz likwidacji gniazd os, szerszeni itp. w 2020 roku, w podziale na 6 części.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie o zamówieniu.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-12-17 15:18:09   szczegóły
    Specyfikacja - 2019-12-17 15:18:33   szczegóły
    Informacja z otwarcia ofert DZP.26.1.373.2019 - 2019-12-27 11:33:07  

zobacz

    Zawiadomienie o wyb. najk. ofert DZP.26.1.373.2019 - 2020-01-08 14:03:47  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   2019/S 243-597691
Data ogłoszenia:   2019-12-17
Termin składania ofert:   2019-12-30
Skrócony opis:   DZP.26.1.385.2019 Świadczenie usług kominiarskich dla nieruchomości stanowiących zasoby Zarządu Lokali Miejskich w 2020r w podziale na 5 części.
Plik ogłoszenia:   0. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-12-17 11:34:48   szczegóły
    Identyfikator postępowania - 2019-12-17 11:38:29  

zobacz

    Klucz publiczny - 2019-12-17 11:43:33  

zobacz

    Informacja z otwarcia ofert - 2019-12-30 11:14:15  

zobacz

    Zawiadomienie o wyborze - 2020-01-09 09:20:16  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   636529-N-2019
Data ogłoszenia:   2019-12-16
Termin składania ofert:   2019-12-27
Skrócony opis:   dzp.26.1.359.2019 Opracowanie dokumentacji technicznych i projektowych dla budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi, w podziale na 6 części.
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE 636529-N-2019.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-12-16 14:02:59   szczegóły
    modyfikacja SIWZ - 2019-12-19 15:27:27  

zobacz

    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2019-12-19 15:27:48  

zobacz

    Informacja z otwarcia ofert - 2019-12-31 12:57:22  

zobacz

    Zawiadomienie o wyborze - 2020-01-07 16:45:30  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   635474-N-2019
Data ogłoszenia:   2019-12-12
Termin składania ofert:   2019-12-20
Skrócony opis:   Przetarg DZP.26.1.370.2019 Na świadczenie usług ogrodniczych – zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów na terenach nieruchomości pozostających w zarządzie Zamawiającego w 2020 roku.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie o zamówieniu.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-12-12 11:45:46   szczegóły
    Informacja z otwarcia ofert DZP.26.1.370.2019 - 2019-12-20 11:28:07  

zobacz

    Zawiadomienie o wyb. najk.oferty DZP.26.1.370.2019 - 2020-01-02 15:16:48  

zobacz

         
         
 
 

Postępowania wszczęte przez AZK do dnia 31.03.2016r.