Przetargi organizowane przez -  ZLMRodzaj postępowania:
Rodzaj zamówienia:
Sortuj po:
strona [1]
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   634011-N-2019
Data ogłoszenia:   2019-12-09
Termin składania ofert:   2019-12-17
Skrócony opis:   świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących siedziby Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi w 2020 r. w podziale na 5 części.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie o zamóweniu.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-12-09 14:03:05   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   632931-N-2019
Data ogłoszenia:   2019-12-05
Termin składania ofert:   2019-12-13
Skrócony opis:   Zamówienie na usługi wywozu nieczystości płynnych wraz z czyszczeniem zbiorników bezodpływowych oraz ciśnieniowym czyszczeniem zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiającego w nieruchomościach zarządzanych przez Zamawiającego na terenie Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi w 2020r., w podziale na 4 części.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie o zamówieniu nr 632931.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-12-05 14:39:51   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   632329-N-2019
Data ogłoszenia:   2019-12-04
Termin składania ofert:   2019-12-12
Skrócony opis:   Dostarczenie i dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych celem obsługi wydruków korespondencji seryjnej, ksero, fax, skan wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych, wdrożeniem systemu rozliczania kosztów, systemem wydruku podążającego i systemu monitoringu stanu urządzeń, wdrożeniem sytemu rozpoznawania tekstu z dokumentów skanowanych na urządzeniach wielofunkcyjnych oraz serwis urządzeń i wdrożonych systemów dla potrzeb Zarządu Lokali Miejskich w 2020r.
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE O ZAM..docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-12-04 16:13:47   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   DZP.26.2.90.2019
Data ogłoszenia:   2019-12-04
Termin składania ofert:   2019-12-09
Skrócony opis:   wymiana stolarki okiennej w lokalach nr 14 i 22 w nieruchomości przy ul. Próchnika 21 w Łodzi. Zamówienie obejmuje demontaż okien drewnianych w ilości 3 szt. w lokalu nr 14 i 3 szt. w lokalu nr 22, zakup i montaż nowych okien PCV w w/w lokalach wraz z montażem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz obróbkami murarsko-tynkarskimi
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-12-04 15:24:12   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.371.2019
Data ogłoszenia:   2019-12-04
Termin składania ofert:   2019-12-10
Skrócony opis:   Wykonanie przyłącza wodociągowego na terenie nieruchomości przy ul. Łęczyckiej 70b dla potrzeb posesji (Hostelu) położonej w Łodzi przy ul. Łęczyckiej 70a, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, Decyzją nr DAR-UA-V.1091.2019, przedmiarem robót i STWiOR - bez demontażu istniejącego przyłącza i instalacji wodociągowej.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-12-04 14:58:00   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.351.2019
Data ogłoszenia:   2019-12-04
Termin składania ofert:   2019-12-09
Skrócony opis:   Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-12-04 09:09:45   szczegóły
    odpowiedź na pytania do konkursu - 2019-12-06 10:18:48  

zobacz

    odpowiedź na pytania do konkursu 2 - 2019-12-06 14:20:54  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Dostawy
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.362.2019
Data ogłoszenia:   2019-12-03
Termin składania ofert:   2019-12-10
Skrócony opis:   Dostawa koksu opałowego w ilości szacowanej ok. 38 ton dla potrzeb kotłowni lokalnej nieruchomości gminnej zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Rudzkiej 7, administrowanej przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-12-03 14:57:28   szczegóły
    Odpowiedź na zapytanie - 2019-12-05 11:35:46  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Dostawy
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.361.2019
Data ogłoszenia:   2019-12-03
Termin składania ofert:   2019-12-09
Skrócony opis:   Dostawa oleju napędowego grzewczego typu Ekoterm Plus w 2020 r.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-12-03 10:42:23   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   629590-N-2019
Data ogłoszenia:   2019-11-28
Termin składania ofert:   2019-12-06
Skrócony opis:   DZP.26.1.356.2019 Świadczenie usług należytego utrzymania stanu sanitarno – porządkowego nieruchomości wraz z terenami przynależnymi na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w 2020r.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie o zamówieniu 629590-N-2019.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-11-28 15:22:02   szczegóły
    Informacja z otwarcia ofert - 2019-12-06 10:17:19  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   628907-N-2019
Data ogłoszenia:   2019-11-27
Termin składania ofert:   2019-12-12
Skrócony opis:   DZP.26.1.352.2019 roboty ogólnobudowlane, naprawy główne, naprawy bieżące, konserwacje, usuwanie awarii, usuwanie skutków zimy oraz inne roboty nie wymienione w cenniku robót związane z przedmiotem zamówienia w nieruchomościach stanowiących zasoby Zarządu Lokali Miejskich w obszarze RON-ów nr 8, 9, 10 i hali targowej przy ul. Małej 2
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-11-27 15:39:08   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   DZP.26.2.86.2019
Data ogłoszenia:   2019-11-26
Termin składania ofert:   2019-12-02
Skrócony opis:   Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont dachu na nieruchomości przy ul. Pabianickiej 38 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie Pabianicka 38.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-11-26 16:16:22   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   DZP.26.2.76.2019
Data ogłoszenia:   2019-11-26
Termin składania ofert:   2019-12-03
Skrócony opis:   Wymiana stolarki drzwiowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Głowackiego 3 w Łodzi. Nieruchomość prywatna.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie-konkurs DZP.26.2.76.2019.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-11-26 15:24:21   szczegóły
    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 2019-12-04 08:36:15  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.345.2019
Data ogłoszenia:   2019-11-25
Termin składania ofert:   2019-11-29
Skrócony opis:   Wykonanie pochylni dla osoby niepełnosprawnej w nieruchomości przy al. Piłsudskiego 112a w Łodzi . Szczegółowy zakres prac do zrealizowania zgodnie z załączoną dokumentacją i przedmiarem robót stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-11-25 13:59:42   szczegóły
    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 2019-11-29 15:54:24  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   627222-N-2019
Data ogłoszenia:   2019-11-25
Termin składania ofert:   2019-12-10
Skrócony opis:   DZP.26.1.344.2019 roboty ogólnobudowlane, naprawy główne, naprawy bieżące, konserwacje, usuwanie awarii, usuwanie skutków zimy oraz inne roboty nie wymienione w cenniku robót związane z przedmiotem zamówienia w nieruchomościach stanowiących zasoby Zarządu Lokali Miejskich w obszarze RON-ów nr 4, 5, 6, 7.
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-11-25 12:28:52   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   DZP.26.2.78.2019
Data ogłoszenia:   2019-11-25
Termin składania ofert:   2019-11-29
Skrócony opis:   część 1: Docieplenie ściany szczytowej z wymianą okien i parapetów na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sanockiej 29 stanowiącej własność osób fizycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót, część 2: Wykonanie ogrodzenia z bramą wjazdową , furtką i domofonem na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sanockiej 29 stanowiącej własność osób fizycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-11-25 11:59:17   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   DZP.26.2.87.2019
Data ogłoszenia:   2019-11-21
Termin składania ofert:   2019-11-27
Skrócony opis:   Wykonanie orzeczenia budowlano-konstrukcyjnego o stanie technicznym budynku frontowego (z uwzględnieniem lokali) wraz z opracowaniem analizy ekonomicznej opłacalności wykonania remontu oraz wykonaniem inwentaryzacji budowlanej do celów projektowych w nieruchomości przy ul. Gdańskiej 14 w Łodzi.
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-11-21 11:06:28   szczegóły
    wybór oferty - 2019-12-03 10:58:48  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   625284-N-2019
Data ogłoszenia:   2019-11-20
Termin składania ofert:   2019-12-05
Skrócony opis:   Wykonanie rozbiórki budynków gospodarczych zlokalizowanych na nieruchomościach przy ul. Pomorskiej 142 i ul. Senatorskiej 30 w Łodzi .
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie o zamówieniu.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-11-20 15:41:42   szczegóły
    modyfikacja SIWZ - 2019-11-27 09:57:18  

zobacz

    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2019-11-27 09:58:01  

zobacz

    kosztorys nakładczy po zmianach - 2019-11-27 09:58:40  

zobacz

    modyfikacja SIWZ - 2019-12-04 11:19:29  

zobacz

    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2019-12-04 11:20:57  

zobacz

    kosztorys nakładczy po zmianach część I - 2019-12-04 11:22:00  

zobacz

    kosztorys nakładczy po zmianach część II - 2019-12-04 11:22:42  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.336.2019
Data ogłoszenia:   2019-11-14
Termin składania ofert:   2019-11-18
Skrócony opis:   Wykonanie regulacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Zaolziańskiej 49 i Ciasnej 19 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-11-14 15:43:31   szczegóły
    WYBÓR OFERTY - 2019-11-18 12:57:15  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   DZP.26.2.70.2019
Data ogłoszenia:   2019-11-14
Termin składania ofert:   2019-11-19
Skrócony opis:   Doszczelnienie kominów dla lokali nr 4 i nr 10 na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 164 stanowiącej współwłasność osób fizycznych i Gminy Łódź. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-11-14 15:21:27   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   DZP.26.2.72.2019
Data ogłoszenia:   2019-11-12
Termin składania ofert:   2019-11-18
Skrócony opis:   część 1: Wykonanie orzeczenia budowlano-konstrukcyjnego o stanie technicznym budynku frontowego (z uwzględnieniem lokali) wraz z opracowaniem analizy ekonomicznej opłacalności wykonania remontu oraz wykonaniem inwentaryzacji budowlanej do celów projektowych w nieruchomości przy ul. Gdańskiej 14 w Łodzi. część 2: Opracowanie ekspertyzy budowlano-konstrukcyjnej o stanie technicznym podciągów prześwitu bramowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 150 wraz z opracowaniem projektu technicznego (PB+PW) określającego jednoznaczny sposób zabezpieczenia – remontu podciągów prześwitu bramowego.
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2019-11-12 13:12:16   szczegóły
    rozstrzygnięcie postępowania - 2019-11-19 13:33:50  

zobacz

         
         
 
 

Postępowania wszczęte przez AZK do dnia 31.03.2016r.