Przetargi organizowane przez -  ZLMRodzaj postępowania:
Rodzaj zamówienia:
Sortuj po:
strona [1]
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.22.2018
Data ogłoszenia:   2018-01-19
Termin składania ofert:   2018-01-24
Skrócony opis:   Wymiana odcinka poziomu instalacji kanalizacyjnej w nieruchomości przy ul. Abramowskiego 32 w Łodzi wraz z wykopem oraz naprawą nawierzchni po wykonanych robotach w zakresie określonym w przedmiarze robót
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2018-01-19 15:18:38   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   505732-N-2018
Data ogłoszenia:   2018-01-15
Termin składania ofert:   2018-01-23
Skrócony opis:   Przetarg DZP.26.1.14.2018 Na usługi kosztorysowania remontów lokali administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi w podziale na 2 części.
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2018-01-15 14:45:18   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   505495-N-2018
Data ogłoszenia:   2018-01-15
Termin składania ofert:   2018-01-30
Skrócony opis:   Przetarg DZP.26.1.15.2018 na drobne roboty instalacyjne, bieżące naprawy i konserwacje oraz usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach komunalnych stanowiących zasoby Zarządu Lokali Miejskich w 2018 r. w podziale na 3 części.
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2018-01-15 12:56:17   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   505223-N-2018
Data ogłoszenia:   2018-01-12
Termin składania ofert:   2018-01-29
Skrócony opis:   Wykonanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 6 części
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2018-01-12 14:50:21   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Dostawy
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.9.2018
Data ogłoszenia:   2018-01-10
Termin składania ofert:   2018-01-15
Skrócony opis:   Wykonanie i montaż blaszanych komórek
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2018-01-10 10:59:02   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Dostawy
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.4.2018
Data ogłoszenia:   2018-01-09
Termin składania ofert:   2018-01-15
Skrócony opis:   Zakup i sukcesywna dostawa codziennej prasy oraz publikacji specjalistycznych dla potrzeb pracowników Zarządu lokali Miejskich w 2018 r.
Plik ogłoszenia:   4-2018 Ogłoszenie - Konkurs ofert.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2018-01-09 09:45:22   szczegóły
    Odpowiedź na zapytania z dnia 10.01.2018 - 2018-01-10 13:02:26  

zobacz

    Zawiadomienie o wyborze najk. oferty 4/2018 - 2018-01-17 09:08:48  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   512/2017
Data ogłoszenia:   2018-01-05
Termin składania ofert:   2018-01-10
Skrócony opis:   Wykonanie i dostawa do Wydziału Wsparcia RON samoprzylepnych naklejek na pojemniki do odbioru odpadów komunalnych
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie 512-2017.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2018-01-05 10:02:15   szczegóły
    MODYFIKACJA OGŁOSZENIA - 2018-01-08 09:51:58  

zobacz

    OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY - 2018-01-11 09:34:48  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.1.2018
Data ogłoszenia:   2018-01-04
Termin składania ofert:   2018-01-09
Skrócony opis:   Usługi konserwacyjne abonenckich central telefonicznych wraz z podłączonymi do nich aparatami telefonicznymi w obiektach będących siedzibami Zarządu Lokali Miejskich
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2018-01-04 14:01:44   szczegóły
    Zmodyfikowany Formularz ofertowy - 2018-01-05 15:08:59  

zobacz

    Informacja o wyborze - 2018-01-17 12:14:42  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Dostawy
Numer ogłoszenia:   518/2017
Data ogłoszenia:   2017-12-28
Termin składania ofert:   2018-01-05
Skrócony opis:   Dostawa tablic adresowych, ostrzegawczych i informacyjnych dla potrzeb Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi w 2018r.
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE 518-2017.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2017-12-28 09:56:45   szczegóły
    Zawiadomienie o wyborze - 2018-01-17 08:28:02  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   152/P/2017
Data ogłoszenia:   2017-12-21
Termin składania ofert:   2017-12-27
Skrócony opis:   Wymiana stolarki - 5 części
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2017-12-21 10:38:27   szczegóły
    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2018-01-03 09:38:40  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   137/P/2017
Data ogłoszenia:   2017-12-20
Termin składania ofert:   2017-12-27
Skrócony opis:   Wymiana stolarki - 5 części
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2017-12-20 15:16:33   szczegóły
    Unieważnienie konkursu - 2017-12-21 10:23:25  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   633346-N-2017
Data ogłoszenia:   2017-12-15
Termin składania ofert:   2017-12-27
Skrócony opis:   Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej (inwentaryzacji), wraz z wyliczeniem udziałów w częściach wspólnych nieruchomości oraz uzyskaniem odrębnych dla każdego lokalu zaświadczeń o ich samodzielności, w podziale na 2 (dwie) części.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie o zamówieniu nr 633346.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2017-12-15 14:07:48   szczegóły
    Odpowiedź na zapytanie - 2017-12-19 15:01:35  

zobacz

    Informacja z otwarcia ofert - 2017-12-27 13:15:53  

zobacz

    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert - 2018-01-16 15:35:33  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   497-2017
Data ogłoszenia:   2017-12-15
Termin składania ofert:   2017-12-20
Skrócony opis:   drobne roboty ogólnobudowlane, bieżące naprawy i konserwacje oraz usuwanie awarii w zakresie robót murarskich, tynkarskich, malarskich, stolarskich, szklarskich, ślusarskich, dekarsko-blacharskich, ciesielskich, izolacyjnych, nawierzchniowych oraz usuwanie skutków zimy w budynkach i lokalach komunalnych stanowiących zasoby Zarządu Lokali Miejskich administrowanych przez Rejon Obsługi Najemców nr 3.
Plik ogłoszenia:   konkurs ofert RON.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2017-12-15 12:39:11   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   633202-N-2017
Data ogłoszenia:   2017-12-14
Termin składania ofert:   2017-12-22
Skrócony opis:   świadczenie usług transportowych dla potrzeb Zarządu Lokali Miejskich w 2018r. w podziale na 2 części
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZNIE O ZAMÓWIENIU.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2017-12-14 16:53:47   szczegóły
    ZESTAWIENIE OFERT - 2017-12-22 12:44:20  

zobacz

    WYNIKI POSTĘPOWANIA 495/2017 - 2017-12-27 14:11:22  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   493/2017
Data ogłoszenia:   2017-12-14
Termin składania ofert:   2017-12-19
Skrócony opis:   Usługi polegające na konserwacji i naprawach instalacji domofonowych i bramofonowych w obiektach Zamawiającego w Łodzi w 2018r.
Plik ogłoszenia:   Zaproszenie_z_ofertą.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2017-12-14 15:21:53   szczegóły
    Odpowiedź na zapytanie - 2017-12-18 14:45:24  

zobacz

    Protokół z otwarcia ofert - 2017-12-19 10:59:21  

zobacz

    Wybór wykonawcy - 2017-12-20 15:14:01  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Dostawy
Numer ogłoszenia:   494/2017
Data ogłoszenia:   2017-12-14
Termin składania ofert:   2017-12-19
Skrócony opis:   Nr spr. 494/2017 Zakup i sukcesywną dostawę tonerów, tuszy i materiałów eksploatacyjnych do drukarek w 2018 roku dla potrzeb Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi.
Plik ogłoszenia:   494-2017 Ogłoszenie - konkurs ofert.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2017-12-14 15:21:13   szczegóły
    494-2017 Informacja z otwarcia ofert - 2017-12-19 12:18:27  

zobacz

    Zawiadomienie o wyborze najk. oferty 494/2017 - 2017-12-20 15:17:57  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   631375-N-2017
Data ogłoszenia:   2017-12-12
Termin składania ofert:   2017-12-20
Skrócony opis:   Przetarg 471/2017 Na świadczenie usług w nieruchomościach Gminy, Skarbu Państwa i w halach targowych wchodzących w skład zasobu Miasta Łodzi w zakresie: przeprowadzania dwa razy w roku obowiązkowej deratyzacji prewencyjnej oraz usług dodatkowych (odrębnie zlecanych) w zakresie usług deratyzacyjnych, dezynsekcyjnych, dezynfekcyjnych, dezodoryzacyjnych oraz likwidacji gniazd os, szerszeni itp. w 2018 roku, w podziale na 6 części.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie o zamówieniu.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2017-12-12 15:58:40   szczegóły
    Specyfikacja - 2017-12-12 15:59:09   szczegóły
    Modyfikacja SIWZ - zmiana zał. nr 1b do SIWZ - 2017-12-14 10:08:56  

zobacz

    Informacja z otwarcia ofert - 471/2017 - 2017-12-20 14:02:19  

zobacz

    Zawiadomienie o wyb. najk. ofert cz.1,3,4,5,6 - 2018-01-04 14:14:38  

zobacz

    471-2017 Zawiadomienie o wyb. najk. oferty cz.2 - 2018-01-09 14:52:56  

zobacz

    471/2017 cz.2 wybór oferty - powtórzenie czynności - 2018-01-09 16:59:15  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   492/2017
Data ogłoszenia:   2017-12-11
Termin składania ofert:   2017-12-18
Skrócony opis:   Świadczenie usług należytego utrzymania stanu sanitarno–porządkowego nieruchomości wraz z terenami przynależnymi na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w okresie 01.01.2018r-28.02.2018r. (RON 2)
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE konkurs ofert.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2017-12-11 13:54:45   szczegóły
    Zawiadomienie o wyborze - 2017-12-20 10:13:14  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Dostawy
Numer ogłoszenia:   135/P/2017
Data ogłoszenia:   2017-12-08
Termin składania ofert:   2017-12-14
Skrócony opis:   Wykonanie rozbiórki drewnianego budynku gospodarczego na terenie nieruchomości przy ul. Franciszkańskiej 67 w Łodzi, stanowiącej własność osób fizycznych, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót.
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2017-12-08 15:56:58   szczegóły
    INFORMACJA O WYNIAKCH POSTĘPOWANIA - 2017-12-15 15:38:41  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   128/P/2017
Data ogłoszenia:   2017-12-07
Termin składania ofert:   2017-12-12
Skrócony opis:   Wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej oraz stolarki okiennej na klatce schodowej (szt. 3) w budynku mieszkalnym na terenie nieruchomości przy ul. Lipowej 63 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2017-12-07 08:34:53   szczegóły
    Unieważnienie konkursu - 2017-12-14 12:08:24  

zobacz

         
         
 
 

Postępowania wszczęte przez AZK do dnia 31.03.2016r.