Przetargi organizowane przez -  ZLMRodzaj postępowania:
Rodzaj zamówienia:
Sortuj po:
strona [1]
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   572369-N-2020
Data ogłoszenia:   2020-08-07
Termin składania ofert:   2020-08-24
Skrócony opis:   DZP.26.1.256.2020 Wykonanie remontu lokali w podziale na 2 części.
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   572205-N-2020
Data ogłoszenia:   2020-08-07
Termin składania ofert:   2020-08-18
Skrócony opis:   Wykonanie – opracowanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej (inwentaryzacji), wraz z wyliczeniem udziałów w częściach wspólnych nieruchomości oraz uzyskaniem odrębnych dla każdego lokalu zaświadczeń o ich samodzielności, w podziale na 5 (pięć) części.
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.255.2020
Data ogłoszenia:   2020-08-07
Termin składania ofert:   2020-08-11
Skrócony opis:   Wykonanie remontu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 2 części.
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   DZP.26.2.37.2020
Data ogłoszenia:   2020-08-06
Termin składania ofert:   2020-08-13
Skrócony opis:   Wykonanie docieplenia ściany szczytowej budynku mieszkalnego wyższego i niższego na terenie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych przy ul. Aleksandra 37 w Łodzi.
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   569950-N-2020
Data ogłoszenia:   2020-08-05
Termin składania ofert:   2020-08-20
Skrócony opis:   DZP.26.1.236.2020 Instalacja dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym położonym w Łodzi przy ul. Łęczyckiej 70B wraz z jego konserwacją w okresie gwarancji
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.252.2020
Data ogłoszenia:   2020-08-05
Termin składania ofert:   2020-08-10
Skrócony opis:   dwukrotne mycie okien dachowych w nieruchomości przy ul. Sterlinga 11/Pomorskiej 59 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   569919-N-2020
Data ogłoszenia:   2020-08-04
Termin składania ofert:   2020-08-19
Skrócony opis:   DZP.26.1.250.2020 Wykonanie remontu 40 pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 4 części
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   DZP.26.249.2020
Data ogłoszenia:   2020-08-04
Termin składania ofert:   2020-08-10
Skrócony opis:   Montaż urządzeń systemu alarmowego sygnalizacji włamania i napadu przeznaczonego do zdalnego monitorowania nieruchomości przy ul. Zuchów 4 (Dom Dziecka) w Łodzi.
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   569159-N-2020
Data ogłoszenia:   2020-08-03
Termin składania ofert:   2020-08-18
Skrócony opis:   DZP.26.1.238.2020 Wykonanie robót budowlanych na terenie nieruchomości położonej przy ul. Zarzewskiej 7 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   568808-N-2020
Data ogłoszenia:   2020-07-31
Termin składania ofert:   2020-08-17
Skrócony opis:   Przetarg nr DZP.26.1.245.2020 Wykonanie remontu lokali w podziale na 3 części.
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.244.2020
Data ogłoszenia:   2020-07-28
Termin składania ofert:   2020-08-04
Skrócony opis:   Remont kotłowni gazowej przy ul. Północnej 57 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   566897-N-2020
Data ogłoszenia:   2020-07-28
Termin składania ofert:   2020-08-12
Skrócony opis:   Nr sprawy DZP.26.1.233.2020 Na zawarcie umowy ramowej dotyczącej wykonania remontów lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   567344-N-2020
Data ogłoszenia:   2020-07-28
Termin składania ofert:   2020-08-12
Skrócony opis:   Przetarg nr DZP.26.1.240.2020 Wykonanie remontu lokali w podziale na 2 części.
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.239.2020
Data ogłoszenia:   2020-07-28
Termin składania ofert:   2020-08-06
Skrócony opis:   Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego położonego bezpośrednio przy granicy działek 35, 15/1 i 37/9 w obrębie P-30 na nieruchomości przy ul. Gdańskiej 154 w Łodzi.
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2020-07-28 12:44:36   szczegóły
    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - DZP.26.1.239.2020 - 2020-08-06 11:44:20  

zobacz

    WYNIKI POSTĘPOWANIA - DZP.26.1.239.2020 - 2020-08-07 09:21:47  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.243.2020
Data ogłoszenia:   2020-07-28
Termin składania ofert:   2020-08-03
Skrócony opis:   Wykonanie naprawy urządzeń dźwigowych - wymiana oraz legalizacja chwytaczy typu KRD KRE w dźwigach zainstalowanych na terenie nieruchomości administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi przy Al. Kościuszki 48 (1 szt.) oraz ul. Ketlinga 23 (4 szt.)
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie-konkurs DZP.26.1.243.2020.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2020-07-28 12:30:12   szczegóły
    Informacja z otwarcia ofert DZP.26.1.243.2020 - 2020-08-03 12:46:11  

zobacz

    Zawiadomienie o wyborze oferty DZP.26.1.243.2020 - 2020-08-04 09:33:58  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   DZP.26.2.35.2020
Data ogłoszenia:   2020-07-27
Termin składania ofert:   2020-08-05
Skrócony opis:   Opracowanie ekspertyzy o stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, frontowego położonego w Łodzi przy ulicy Zamenhofa 30 stanowiącego współwłasność Gminy Łódź i osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ścian nośnych budynku, przewodów kominowych, płyty balkonowej, stropu nad piwnicą oraz wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego uwzględniającego jednoznaczny sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (poprzez wskazanie konkretnych czynności -robót budowlanych) stanu technicznego oraz opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem i STWiOR.
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2020-07-27 11:19:08   szczegóły
    INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - 2020-08-06 09:48:47  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   566440-N-2020
Data ogłoszenia:   2020-07-24
Termin składania ofert:   2020-08-10
Skrócony opis:   DZP.26.1.234.2020 Wykonanie remontu lokali w podziale na 2 części.
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   566424-N-2020
Data ogłoszenia:   2020-07-24
Termin składania ofert:   2020-08-05
Skrócony opis:   opracowanie dokumentacji technicznych dla budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi, w podziale na 12 części.
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   566207-N-2020
Data ogłoszenia:   2020-07-24
Termin składania ofert:   2020-08-10
Skrócony opis:   DZP.26.1.237.2020 - Wykonanie robót budowlanych dla nieruchomości przy ul. Łęczyckiej 70B w zakresie remontu pokrycia dachowego (zabezpieczenie p.poż) z wymianą obróbek oraz wymianą pustaków szklanych i zabezpieczenia p.poż fragmentu elewacji przy ulicy Łęczyckiej 70a i w zakresie remontu nawierzchni zewnętrznych wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wjazdów na nieruchomość zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, przedmiarami robót i STWiOR
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   565843-N-2020
Data ogłoszenia:   2020-07-23
Termin składania ofert:   2020-08-10
Skrócony opis:   DZP.26.1.230.2020 wykonanie remontu 44 lokali z najmem socjalnym wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 7 części
Plik ogłoszenia:   zobacz ogłoszenie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
 

Postępowania wszczęte przez AZK do dnia 31.03.2016r.