Przetargi organizowane przez -  ZLMRodzaj postępowania:
Rodzaj zamówienia:
Sortuj po:
strona [1]
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Dostawy
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.131.2018
Data ogłoszenia:   2018-04-20
Termin składania ofert:   2018-05-07
Skrócony opis:   Zakup sprzętu komputerowego w zakresie dostawy i montażu tablicy interaktywnej (1 szt.) i projektora (1 szt.) dla potrzeb Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi.
Plik ogłoszenia:   131-2018 Ogłoszenie-konkurs.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2018-04-20 15:30:45   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   DZP.26.2.43.2018
Data ogłoszenia:   2018-04-19
Termin składania ofert:   2018-04-25
Skrócony opis:   Wykonanie parkingu na dziedzińcu kamienicy przy ul. Wróblewskiego 36 w Łodzi stanowiącego współwłasność osób fizycznych i Gminy Łódź.
Plik ogłoszenia:   DOC190418-19042018083003.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2018-04-19 08:32:46   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   DZP.26.2.40.2018
Data ogłoszenia:   2018-04-17
Termin składania ofert:   2018-04-24
Skrócony opis:   Wykonanie remontu drugiej części pokrycia dachu papą termozgrzewalną gr. 4,7 mm wraz z wymianą obróbek blacharskich na nieruchomości prywatnej – ul. Nawrot 99
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2018-04-17 15:26:12   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   DZP.26.2.41.2018
Data ogłoszenia:   2018-04-17
Termin składania ofert:   2018-04-23
Skrócony opis:   KONKURS na naprawa nadproży okiennych oraz likwidacja pęknięć i zarysowań ścian zewnętrznych budynku nieruchomości prywatnej przy ul. Sanockiej 29 zgodnie z przedmiarem robót, opisem robót i STWiOR stanowiącymi załączniki do ogłoszenia.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2018-04-17 14:42:52   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   DZP.26.2.36.2018
Data ogłoszenia:   2018-04-13
Termin składania ofert:   2018-04-18
Skrócony opis:   Konkurs na remont dachu w nieruchomości współwłasnej przy ul. Mielczarskiego 17 w Łodzi – lewa oficyna
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2018-04-13 09:47:58   szczegóły
    INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - 2018-04-19 10:32:46  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   DZP.26.2.37.2018
Data ogłoszenia:   2018-04-13
Termin składania ofert:   2018-04-18
Skrócony opis:   Wykonanie nawierzchni na dziedzińcu kamienicy przy ul. Wróblewskiego 36 w Łodzi wraz z remontem kanalizacji deszczowej
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2018-04-13 09:45:33   szczegóły
    zawiadomienie o unieważnieniu konkursu - 2018-04-19 08:24:15  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Dostawy
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.118.2018
Data ogłoszenia:   2018-04-12
Termin składania ofert:   2018-04-19
Skrócony opis:   Zakup sprzętu komputerowego w zakresie dostawy i montażu tablicy interaktywnej (1 szt.) i projektora (1 szt.) dla potrzeb Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi.
Plik ogłoszenia:   118-2018 Ogłoszenie - konkurs.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2018-04-12 13:13:44   szczegóły
    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 2018-04-20 15:19:58  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.124.2018
Data ogłoszenia:   2018-04-12
Termin składania ofert:   2018-04-18
Skrócony opis:   Usługi w zakresie przeglądów instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi - RON 4, RON 5, RON 6, RON 7.
Plik ogłoszenia:   124-2018 Ogłoszenie-konkurs.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2018-04-12 12:11:20   szczegóły
    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2018-04-20 15:12:10  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   541023-N-2018
Data ogłoszenia:   2018-04-09
Termin składania ofert:   2018-04-17
Skrócony opis:   Wykonanie – opracowanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej (inwentaryzacji), wraz z wyliczeniem udziałów w częściach wspólnych nieruchomości oraz uzyskaniem odrębnych dla każdego lokalu zaświadczeń o ich samodzielności, w podziale na 5 (pięć) części.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie o zamówieniu nr 541023.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2018-04-09 09:13:32   szczegóły
    Protokół z otwarcia ofert - 2018-04-17 12:39:55  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.116.2018
Data ogłoszenia:   2018-04-05
Termin składania ofert:   2018-04-10
Skrócony opis:   Opracowanie ekspertyzy technicznej (wraz z projektem budowlanym wskazującym jednoznaczny sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości) dotyczącej stanu technicznego budynku ze szczególnym uwzględnieniem ścian nośnych budynku, klatki schodowej, przewodów kominowych (z wykonaniem odkrywek i inwentaryzacji budowlanej dla potrzeb opracowania), w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na nieruchomości w Łodzi przy ul. Drukarskiej 4 (kubatura: 839,00m3) – zgodnie z Postanowieniem PINB nr 166/2018 oraz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie - konkurs DZP.26.1.116.2018.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2018-04-05 12:01:19   szczegóły
    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2018-04-12 10:33:24  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   538667-N-2018
Data ogłoszenia:   2018-03-29
Termin składania ofert:   2018-04-09
Skrócony opis:   DZP.26.1.106.2018 - Wykonanie przeglądów budowlanych rocznych i pięcioletnich (w tym rocznych), budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w podziale na 5 części.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie o zamówieniu 106-2018.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2018-03-29 15:03:41   szczegóły
    Odpowiedź na zapytania - 2018-04-04 15:18:50  

zobacz

    Zestawienie zlożonych ofert DZP.26.1.106.2018 - 2018-04-09 12:32:00  

zobacz

    Zawiadomienie o wyborze ofert DZP.26.1.106.2018 - 2018-04-16 11:51:03  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   537818-N-2018
Data ogłoszenia:   2018-03-28
Termin składania ofert:   2018-04-05
Skrócony opis:   Opracowanie dokumentacji technicznych i projektowych dla budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi w podziale na 7 części.
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2018-03-28 14:47:01   szczegóły
    ZESTAWIENIE OFERT - 2018-04-05 11:12:25  

zobacz

    WYNIKI POSTĘPOWANIA - 2018-04-10 16:42:56  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   537386-N-2018
Data ogłoszenia:   2018-03-28
Termin składania ofert:   2018-04-05
Skrócony opis:   Przetarg nr DZP.26.1.103.2018 Na usługi w zakresie przeglądów instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi, w podziale na 5 części.
Plik ogłoszenia:   Ogloszenie o zamówieniu.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2018-03-28 12:33:53   szczegóły
    Informacja z otwarcia ofert 103-2018 - 2018-04-05 11:37:32  

zobacz

    Zawiadomienie o unieważnieniu cz.2 zamówienia - 2018-04-09 15:22:26  

zobacz

    Zawiadomienie o wyb. najk. ofert cz. 1, 3, 4 i 5 - 2018-04-12 11:05:59  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   536252-N-2018
Data ogłoszenia:   2018-03-28
Termin składania ofert:   2018-04-05
Skrócony opis:   Usługi w zakresie przeglądów pięcioletnich elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZLM w podziale na 2 części.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie o zamówieniu nr 536252.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2018-03-28 09:42:07   szczegóły
    Odpowiedź na zapytania - 2018-04-03 15:04:26  

zobacz

    Protokół z otwarcia ofert - 2018-04-05 11:53:47  

zobacz

    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert - 2018-04-13 15:22:11  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   DZP.26.2.34.2018
Data ogłoszenia:   2018-03-28
Termin składania ofert:   2018-04-06
Skrócony opis:   Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych w podziale na 3 części
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2018-03-28 08:25:59   szczegóły
    zawiadomienie o wyborze ofert - 2018-04-16 12:42:56  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.107.2018
Data ogłoszenia:   2018-03-26
Termin składania ofert:   2018-04-04
Skrócony opis:   Wykonanie ekspertyzy mykologicznej dla lokalu nr 4 w nieruchomości przy ul. Wschodniej 25 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2018-03-26 12:38:14   szczegóły
    WYBÓR OFERTY - 2018-04-05 09:43:13  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.85.2018
Data ogłoszenia:   2018-03-22
Termin składania ofert:   2018-04-06
Skrócony opis:   wykonanie rozbiórki budynków wchodzących w skład zasobu Miasta Łodzi, wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na 3 części
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2018-03-22 16:02:00   szczegóły
    ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2018-03-30 11:41:38  

zobacz

    modyfikacja SIWZ nr 1 - 2018-03-30 11:42:18  

zobacz

    NOWY formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ - 2018-03-30 11:43:09  

zobacz

    INOFRMACJA Z OTWARCIA OFERT DZP.26.1.85.2018 - 2018-04-09 11:28:36  

zobacz

    WYNIKI POSTĘPOWANIA - 2018-04-12 15:52:18  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   DZP.26.1.104.2018
Data ogłoszenia:   2018-03-21
Termin składania ofert:   2018-03-27
Skrócony opis:   Wykonanie prac remontowych w budynku mieszkalnym przy ul. Brzeskiej 24 w Łodzi, zgodnie z nakazem PINB, projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, w zakresie określonym w przedmiarze robót.
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2018-03-21 15:46:58   szczegóły
    WYBÓR OFERTY - 2018-04-05 09:44:30  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   532948-N-2018
Data ogłoszenia:   2018-03-19
Termin składania ofert:   2018-03-27
Skrócony opis:   DZP.26.1.99.2018 Opracowanie dokumentacji technicznych i projektowych dla budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi w podziale na 7 części
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie nr 532948.odt  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2018-03-19 10:32:23   szczegóły
    Protokół z otwarcia ofert - 2018-03-27 10:58:20  

zobacz

    INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - 2018-04-04 10:49:01  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:    Zarząd Lokali Miejskich
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   531935-N-2018
Data ogłoszenia:   2018-03-15
Termin składania ofert:   2018-03-30
Skrócony opis:   DZP.26.1.97.2018 wykonanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2018-03-15 13:16:54   szczegóły
    odpowiedź na zapytania i modyfikacja SIWZ - 2018-03-20 11:47:15  

zobacz

    informacja z otwarcia ofert - 2018-03-30 12:05:55  

zobacz

    zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2018-04-12 13:41:31  

zobacz

         
         
 
 

Postępowania wszczęte przez AZK do dnia 31.03.2016r.